1 | 2 | 3

sobota 13 lipiec 2024
Dostosuj:

Dom Pomocy Społecznej Kombatant w Bytomiu jest jednostką, która przełamuje negatywne stereotypy starości. Misją naszego Domu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia i całodobowej opieki osobom starszym, pomoc w godnym przeżywaniu i akceptowaniu życia z zachowaniem samodzielności oraz rozwój zainteresowań. Przy tym mieszkaniec Domu jest postrzegany holistycznie wraz z jego ciałem, duszą, rodziną i środowiskiem z którego się wywodzi. Właścicielem obiektu jest: Miasto na prawach powiatu Bytom we władaniu Dom Pomocy Społecznej Kombatant w Bytomiu.