1 | 2 | 3

czwartek 23 maj 2024
Dostosuj:

Rehabilitacja obejmuje swym działaniem indywidualną jak i grupową pracę z mieszkańcem na różnych poziomach sprawności. Nad całością piecze sprawuje doświadczony zespół fizjoterapeutów współpracujący ściśle z lekarzem rodzinnym oraz specjalistami. W kompleksie rehabilitacyjnym działają w pełni wyposażone sale gimnastyczne, gabinety fizykoterapii, hydroterapii i masażu. Mieszkańcy korzystają z zajęć według potrzeb określonych w Indywidualnych Planach Wsparcia. Plan taki opracowany jest przez zespół terapeutyczno - opiekuńczy dla każdego mieszkańca indywidualnie i w miarę możliwości z jego udziałem. W Domu działa terapia zajęciowa, ściśle współpracująca z rehabilitacją, której celem jest urozmaicenie i wypełnienie dnia mieszkańców. Terapia zorganizowana w Domu Pomocy Społecznej Kombatant daje każdemu z mieszkańców możliwość wyrażania się w indywidualnej formie, określonej predyspozycjami i możliwościami podopiecznego. Terapia zajęciowa organizowana jest stosownie do potrzeb wynikających z indywidualnych planów wspierania mieszkańca.

Formy aktywizacji:

Pracownia terapeutyczna, w ramach której odbywają się zajęcia:

  • plastyczno – techniczne
  • choreoterapia
  • zajęcia muzyczne
  • muzykoterapia
  • relaksacja