1 | 2 | 3

poniedziałek 24 czerwiec 2024
Dostosuj:

W jednostce działa Rada Samorządu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Kombatant. Wybory członków Rady są bezpośrednie i prowadzone w głosowaniu tajnym. Kadencja Rady trwa 4 lata. Samorząd Mieszkańców reprezentuje Dom i jego mieszkańców, współpracuje w Dyrektorem w realizacji zadań statutowych Domu.