1 | 2 | 3

sobota 13 lipiec 2024
Dostosuj:
 1. poradnictwo i rozwiązywanie problemów dotyczących zapewnienia opieki
 2. pomoc w unormowaniu spraw urzędowych i prywatnych oraz prawnych
 3. udzielanie pełnej informacji o przysługujących świadczeniach i dostępnych formach pomocy
 4. prowadzenie dokumentacji mieszkańca
 5. rozwiązywanie, łagodzenie konfliktów między mieszkańcami z uwzględnieniem ich oczekiwań, życzeń, potrzeb
 6. przyjęcie nowego mieszkańca do DPS
 7. naliczanie kosztów utrzymania
 8. utrzymywanie kontaktów z rodziną mieszkańców
 9. udział w aktywizacji mieszkańców
 10. odwiedzanie chorych mieszkańców przebywających w szpitalu
 11. załatwianie spraw wiązanych z pochówkiem zmarłego mieszkańca