1 | 2 | 3

poniedziałek 24 czerwiec 2024
Dostosuj:

Starość jest ostatnim etapem życia człowieka, który nierozerwalnie łączy się ze śmiercią. Zmiany w wyglądzie zewnętrznym, wielonarządowość schorzeń, zmniejszenie aktywności społecznej, izolacja, są charakterystyczne dla tego okresu życia. Zachodzące zmiany psychofizyczne i społeczne powodują, iż starość postrzegana jest w kontekście negatywnym, wydaje się być smutna, często samotna i beznadziejna. Dom Pomocy Społecznej Kombatant w Bytomiu jest jednostką, która przełamuje negatywne stereotypy starości. Misją naszego Domu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia i całodobowej opieki osobom starszym, pomoc w godnym przeżywaniu i akceptowaniu życia z zachowaniem samodzielności oraz rozwój zainteresowań. Przy tym mieszkaniec Domu jest postrzegany holistycznie wraz z jego ciałem, duszą, rodziną i środowiskiem z którego się wywodzi. Dom Pomocy Społecznej Kombatant utworzono 11 czerwca 1986 roku na mocy porozumienia Prezesa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i Wojewody Katowickiego. Właścicielem obiektu jest: Miasto na prawach powiatu Bytom we władaniu Dom Pomocy Społecznej Kombatant w Bytomiu. Budynek jest złożony z dwóch obiektów: budynek główny, mieszkalny i budynek socjalny. Budynek mieszkalny składa się z czterech kondygnacji z komunikacją pionową (windy osobowe) i poziomą (długie jasne korytarze). Oprócz części mieszkalnej posiada również kąciki terapeutyczne, dwie sale terapii zajęciowej, a także kompleks rehabilitacyjny złożony z: dwóch sal gimnastycznych, gabinetów do prowadzenia zabiegów fizykoterapii, hydroterapii, masażu oraz groty solnej. W budynku socjalnym znajduje się kuchnia, jadalnia, pralnia, ogród zimowy i kaplica. Budynek otacza pięknie zagospodarowany ogród, na ternie którego znajdują się altanki, siłownia zewnętrzna, ciągną się ścieżki spacerowe, stanowiące miejsce rekreacji dla mieszkańców. Dom Pomocy Społecznej Kombatant w Bytomiu jest zlokalizowany w samym centrum osiedla mieszkaniowego dzielnicy Miechowice. W otoczeniu Domu znajdują się centra handlowe, sklepy umożliwiające robienie zakupów, w miarę możliwości samodzielnie, przez mieszkańców. W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy zapewniający swobodę w kontaktowaniu się mieszkańca z rodziną, przyjaciółmi.