1 | 2 | 3

czwartek 23 maj 2024
Dostosuj:

Na rzecz Domu działa Stowarzyszenie Bytomskie Maki, którego głównym celem jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i psychicznego rozwoju mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Bytomiu.

KRS 0000557523
REGON 361520056
NIP 6263018176
Adres siedziby:
ul. Stolarzowicka 33
41-923 Bytom
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rachunek Bankowy:
25 1020 2368 0000 2002 0484 8752

Szanowni Państwo,
zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie finansowe naszego Stowarzyszenia, które jest organizacją młodą i utrzymuje się z hojności sponsorów i składek członkowskich.
Wsparcie z Waszej strony, pozwoli na prowadzenie statutowej działalności, której głównym celem jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i psychicznego rozwoju mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Bytomiu.
Liczymy na Waszą życzliwość, która pozwoli na lepszą realizację naszych celów i jednocześnie zapewniamy, że udzielona pomoc zostanie spożytkowana rozważnie i zgodnie ze statutem Stowarzyszenia. Dla osób chcących wesprzeć Stowarzyszenie podajemy numer konta, lub prosimy o osobisty kontakt.
PKO BP 25 1020 2368 0000 2002 0484 8752
Dziękujemy za wszelką pomoc.
Wsparcie z Państwa strony, pozwoli na prowadzenie statutowej działalności, której głównym celem jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i psychicznego rozwoju mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Bytomiu.

Cele statutowe:
1. Reprezentację i obronę interesów osób w podeszłym wieku, psychicznie chorych,
niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie.
2. Współudział w inicjowaniu, koordynacji i prowadzeniu badań w zakresie praw
człowieka, równego statusu kobiet i mężczyzn oraz pomocy społecznej,
w szczególności w obszarze niepełnosprawności.
3. Inwestycje, zakup środków materialnych i usług.
4. Działalność na rzecz tworzenia miejsc pracy, rehabilitacji zdrowotnej i społecznej.
5. Doradztwo i opiekę prawną.
6. Współpracę w zakresie zdobywania i utrzymania wolontariuszy, finansowanie dodatkowych etatów dla pracowników o wysokich kwalifikacjach zatrudnianych przez kierownictwo Domu, popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy społecznej, kształtowanie ich etyki społecznej i zawodowej.
7. Organizowanie spotkań integracyjnych, festynów, koncertów, imprez o charakterze
rekreacyjnym, turystycznym, zajęć sportowych, zawodów itp.
8. Organizowanie wczasów wypoczynkowych, wycieczek, wyjazdów, turnusów
rehabilitacyjnych itp.
9. Współpracę z organizacjami gospodarczymi i osobami fizycznymi.
10. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do społeczeństwa,
w szczególności do rodzin i bliskich, pracowników pomocy społecznej, przyjaciół
Domu, uczniów i studentów, członków Stowarzyszenia oraz wolontariuszy itp.
11.Organizowanie kursów, szkoleń, wystaw, odczytów, dyskusji, konferencji,
sympozjów, seminariów, kiermaszy itp.
12. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i propagandowej.
13. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi.
14. Współpracę z organami władzy i administracji państwowej i samorządu
terytorialnego, instytucjami, organizacjami oraz środkami masowego przekazu.
15. Opiniowanie projektów przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej oraz projektów aktów prawnych powodujących znaczące konsekwencje w
rzeczywistości społecznej, w szczególności w zakresie integracji społecznej osób
przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych, starszych, wykluczonych
społecznie i kobiet.
16. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia, w szczególności
poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
17. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
18.Organizację imprez, spotkań, wyjazdów, wycieczek, zawodów, zajęć sportowych,
rekreacyjnych i turystycznych.
Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.