1 | 2 | 3

czwartek 23 maj 2024
Dostosuj:

- prowadzenie procesu pielęgnowania w zależności od jednostek chorobowych
- pomoc w zaspokajaniu czynności fizjologicznych
- obserwacja stanu zdrowia mieszkańca
- wykonywanie zabiegów pielęgniarskich i pielęgnacyjnych (karmienie chorych, toaleta ciała)
- przygotowanie do badań i pobieranie materiału do badań
- prowadzenie profilaktyki chorób i promocji zdrowia
Usługi medyczne
Opiekę sprawuje lekarz rodzinny - internista.
Do jego zadań należy:
- opiniowanie indywidualnego planu opieki
- udział w pracach Zespołu Terapeutycznego
- współpraca z pracownikami pierwszego kontaktu
- prowadzenie oświaty zdrowotnej dla podopiecznych
- indywidualne porady na życzenie mieszkańca

Zapewniamy również konsultacje i opiekę lekarzy specjalistów.